શું ન્યૂટન હિન્દી સિનેમામાં એક નવી પ્રકારનો દલિત હિરો છે?

હિન્દી સિનેમામાં, દલિત, એક વ્યક્તિ તરીકે, સુસંસ્કૃત વ્યક્તિની સામાન્ય કલ્પનાથી દૂર રહે છે. ન્યૂટન અને તેની પહેલાંની કેટલીક ફિલ્મોએ આ ચક્રનો ભંગ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો…